złączyć (się)


złączyć (się)
złączyć (się) {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}łączyć (się) I {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • złączyć — dk VIb, złączyćczę, złączyćczysz, złącz, złączyćczył, złączyćczony rzad. złączać ndk I, złączyćam, złączyćasz, złączyćają, złączyćaj, złączyćał, złączyćany 1. «spoić, związać coś ze sobą, połączyć, zsunąć, zewrzeć jakieś elementy czegoś» Złączyć… …   Słownik języka polskiego

  • zrosnąć się — + rzad. zróść się dk Vc, zrosnę się, zrośniesz się, zrośnij się, zrósł się, zrosła się, zrośli się, zrósłszy się zrastać się ndk I, zrosnąć sięam się, zrosnąć sięasz się, zrosnąć sięają się, zrosnąć sięaj się, zrosnąć sięał się «o kości, brzegach …   Słownik języka polskiego

  • zwierać się – zewrzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} złączyć się; przycisnąć się jeden do drugiego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci zwarły się w uścisku z radości. Zakochani zwarli się w pocałunku. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łączyć się — I – połączyć się, złączyć się {{/stl 13}}{{stl 33}} zespalać się w całość; stykać się, zwierać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Dłonie łączą się w uścisku. Dwa miasta połączyły się w jedno. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}łączyć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprząc — dk XI, sprzęgę, sprzężesz, sprząż a. sprzęż, sprzągł, sprzęgła, sprzęgli, sprzężony, sprzągłszy a. sprzęgnąć dk Vc, sprzącnę, sprzącniesz, sprzącnij, sprzącnął a. sprzągł, sprzącgła, sprzącgli, sprzącnięty, sprzącnąwszy a. sprzącgłszy sprzęgać… …   Słownik języka polskiego

  • stopić — dk VIa, stopićpię, stopićpisz, stop, stopićpił, stopićpiony stapiać ndk I, stopićam, stopićasz, stopićają, stopićaj, stopićał, stopićany 1. «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do temperatury topnienia; doprowadzić do stanu ciekłego,… …   Słownik języka polskiego

  • zapleść — dk XI, zapleśćplotę, zapleśćpleciesz, zapleśćpleć, zapleśćplótł, zapleśćplotła, zapleśćpletli, zapleśćpleciony zaplatać ndk I, zapleśćam, zapleśćasz, zapleśćają, zapleśćaj, zapleśćał, zapleśćany «złączyć pasma czegoś, pręty, listwy przekładając… …   Słownik języka polskiego

  • zjednoczyć — dk VIb, zjednoczyćczę, zjednoczyćczysz, zjednoczyćocz, zjednoczyćczył, zjednoczyćczony «połączyć dla wspólnego działania w myśl wspólnych interesów, idei; złączyć, zebrać w jedno; zespolić» Zjednoczyć naród, państwo. Zjednoczyć ludy, narody,… …   Słownik języka polskiego

  • zlasować — dk IV, zlasowaćsuję, zlasowaćsujesz, zlasowaćsuj, zlasowaćował, zlasowaćowany «zmieszać, złączyć wapno palone z wodą» Zlasowane wapno. zlasować się «o wapnie, marmurze: złączyć się z wodą, ulec zlasowaniu» …   Słownik języka polskiego

  • zbiec — + rzad. zbiegnąć dk Vc, zbiegnę, zbiegniesz, zbiegnij, zbiegł, zbiegli, zbiegłszy zbiegać ndk I, zbiecam, zbiecasz, zbiecają, zbiecaj, zbiecał 1. «biegnąc opuścić się w dół, znaleźć się na dole» Zbiec po schodach, ze zbocza. 2. zwykle dk «ujść,… …   Słownik języka polskiego